The Pond

Jag har en Hälsingestuga som gränsar till ett naturreservat i yttersta havsbandet. Där får jag gå i egna tankar, älskar att fotografera och [...]