Grand Hotel!

2st bilder som rönt Internationell uppmärksamhet!  Hemlig klient, Grand hotel Stockholm.   2 pictures that got international attention!   Secret client, Grand Hotel [...]