Allting hänger ihop, så är det här i livet. Jag träffade Conny & Helena Ryk 2012 när de anlitade mig för att fotografera deras bröllop på Yxtaholms slott, ett tredagars sagobröllop. Conny kontaktade mig återigen 2014, han ville anlita mig för att förstärka sitt varumärke Sortera. År 2007 startade Conny företaget tillsammans med en kompis när de gick sista året i gymnasiet, och har växt från ett litet företag till en väletablerad avfallsentreprenör på den nordiska marknaden. Sortera har idag ca 8000 aktiva kunder i Norden. Jag fick i uppdrag att fotografera hela företaget, ett projekt som tog 2 veckor på heltid. Sommar 2014 står jag högt uppe på en vind utan väggar och tak i en fastighet på Kungsholmen och tar foton på en kranbil som lyfter Sorteras byggsäckar.

Jag dokumenterade hämtning av farligt avfall och byggmassor, containrar, säckar med mera allt det som nu syns på Sortera.se. Senare fotograferar jag även personal och kontor. Fotografierna resulterade i en ny website, annonser, bildekor och trycksaker, idag samarbetar Sortera med bland annat Johannes Lien (vars bröllop jag också har fotograferat). Så här säger Conny när jag frågar honom hur mina bilder används idag: ”Vi använder dina bilder på vår hemsida, på bilar och vårt tryckta material över hela Sverige”.

sortera sortera sortera sortera sortera sortera sortera sortera sortera sortera sortera