Det är alltid lika roligt att få mail med önskan om att få köpa mina konstfotografier.

Maria Gerling i Lund köpte ett ex av  ”Early Bird”, och nu ser jag fram emot att få en bild som visar tavlan i hennes hem.

Vetskapen att mina fotografier inte bara ger njutning till mig själv, utan även till andra människor betyder mycket för mig.