Allt börjar med ljus…

Ordet fotografi kommer från grekiskans phos (ljus) och graphis (pensel)

Här är vackra Rahwan framför min leica.