Jag har fått ett nytt fint uppdrag, att porträttera en debuterande författare Mikael Romero utanför Rosenbad. Förlag Nordstedts.
Författaren själv har begärt att det är jag som skall fotografera honom.
Boken handlar om en av vår tids största politiska affärer.
Idag skall vi ner till Rosenbad, känns som rätt miljö.
författar porträtt

I have a new nice assignment, portraying a debut author Michael Romero outside Rosenbad. Publisher Nordstedts.
The author himself has requested that it falls to me to photograph him.
The book is about one of the greatest political affairs.

Today we are going down to Rosenbad, feels like the right environment.
portraits