SORTERA
anlitar mig för deras marknadsföring.

I vackra maj månad, skall jag fånga företagets policy i bild.