2st bilder som rönt Internationell uppmärksamhet!
 Hemlig klient, Grand hotel Stockholm.

2 pictures that got international attention!  
Secret client, Grand Hotel Stockholm.