Margot&Davids 3-dagars bröllop i Borlänge.

Se hela bröllopsberättelsen i kommande Maj nr, tidningen Alltombröllop!

Margot Davids 3-day wedding.
See the full weddingstory in the upcoming May issue, Alltombröllop magazine!