Toblerone affären!

Toblerone affären, Sveriges största mediedrev. Jag har fått den stora äran att fotografera Mikael Romero, uppdragsgivare Norstedts förlag på Mikaels begäran. Vi tog [...]