Anlitas av Skogshem&Wijk

Första bilden ovan är en detaljbild som visar ett av tre lounge-områden inne i "Arenan". I måndags åkte jag ut till Lidingö och [...]