Laura&Ahsan, hoppet!

När jag berättade för Laura och Ahsan om min idé att hoppa i sjön, sade Ahsan"Ok, I will do it but you have [...]