När jag som tonåring brukade hänga på Camera Obscura, hände det att jag kom i kontakt med Christer Strömholm och hans fantastiska fotografi.

Under några år har jag tummat på en handskriven lapp:

Fotografin är en självständig bildkonst som fri och oberoende vill forma sin egen väg. Fotografin är ung, sökande och sjudande av livslust. Det är konsten att SE som är utgångspunkten för allt skapande, sen har varje yrke sin speciella matematik och sina materialbetingelser. Det är samordnandet av erfarenheter, det subjektiva seendet i samband med personlig estetik och i viss mån motivets särprägel som skapar en acceptabel bild. Men bildmässigt skapande fordrar också ett starkt ärligt personligt engagemang, gott om tid, ett väl utvecklat grafiskt tänkande, gott omdöme, självkritik och stort, mycket stort tekniskt kunnande.

Citat av Christer Strömholm.